GDPR

Personuppgiftspolicy / GDPR
  • För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina företag/personuppgifter.
  • Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar ip-adress, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, kommentarer vid beställningar och, om betalning sker mot faktura, ditt personnummer.
  • Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, tex vid förfrågningar om produkter, godkänner du och samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.
  • Dina personuppgifter används av oss för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via SMS. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.
  • Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi, med beaktande av våra kommersiella intressen, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. För att kunna ge dig personliga och relevanta erbjudanden och information kan vi även komma att följa dina köpvanor när du besöker vår hemsida. Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
  • Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar dina personuppgifter.